937 x 735 pixels
KB 240.9
Showing lrt-tram Czestochowa map
click here to to go back to lrt-tram Czestochowa page
map of czestochowa
By Mixx321 (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons